/ 1 نظر / 10 بازدید
سید مجتبی قریشی

گفته های دکتر آزمندیان یکی از نخبگان دنیا است در سطح علمی و تکنو لوژی قدرت فکر ابر قدرت است