/ 2 نظر / 6 بازدید
یکی ازشاگردان استاد

حیف ازشمااستاد بزرگی که ازدستان آن مردحقیر لوح تقدیردریافت می نمایید.